język_Migowy Szkoła Nekla BIP Szkoła Nekla
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 5825109 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
 • Slajd 2
 • Slajd 1
Zespół Szkół w Nekli    
| poniedziałek 27 czerwca | 10:02:16
 • pogoda nekla
 • stacja meteo nekla
| poniedziałek 27 czerwca | 10:02:16

Dziś są imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla

 • laboratoria przyszłości
 • Gsuite
 • Roboty ZS Nekla
 • Uczę się

Artykuły / Szkolny konkurs literacko - plastyczny: „św. Jan Paweł II”

dodane w wtorek 3 maja 2022 r., przez Marek Wasiak

Regulamin

Szkolny konkurs literacko - plastyczny: „św. Jan Paweł II”

 

 1. Organizatorami Szkolnego konkursu literacko - plastycznego, pt. "św. Jan Paweł II" są nauczyciele religii w Zespole Szkół w Nekli.

 2. Cele konkursu: pogłębienie wiedzy hagiograficznej, kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, propagowanie wartości chrześcijańskich, zainteresowanie dzieci i młodzież tematyką religijną, zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć, kształtowanie postaw literackich, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, kształtowanie kreatywności.

 3. Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół w Nekli. Przedmiotem konkursu jest: 1) napisanie utworu dowolnego gatunku literackiego o św. Janie Pawle II zgodnego z życiorysem świętego lub 2) praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia przedstawiająca wyobrażenie świętego zgodne z rzeczywistością.

 4. Kategorie konkursowe: uczniowie/uczennice klas I-III SP, uczniowie/uczennice klas
  IV-VIII SP.

 5. Praca konkursowa:

a) Temat: „św. Jan Paweł II”

b) Technika i format:

 • utwór literacki – technika i forma dowolna

 • praca plastyczna – technika i forma dowolna (,np. plakat, akwarela, kredka, wyklejanka, masa solna, rzeźba, itd.)

c) Prace należy podpisać na oddzielnej kartce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Prace niepodpisane bez wskazania autora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą klasyfikowane.

d) Ocena prac: prace oceni organizator konkursu. Organizator będzie oceniać: oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność z treścią konkursu, walory estetyczne. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

e) Termin oddania prac: prace należy oddać swojemu katechecie wraz z załącznikiem nr 1 do 18.05.2021.

 1. Nagrody: w każdej kategorii konkursowej zostaną ufundowane 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie także możliwość przyznania wyróżnień.

 2. Zgody: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają także zgodę na opublikowanie nadesłanych prac w mediach społecznościowych prowadzonych przez Zespół Szkół w Nekli.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

1.IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………………..................

2.KLASA:………………………………………………………………………….....................

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL UCZNIA:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………

 

© Copyright 2022 Zespół Szkół w Nekli
stopka strony - Szkoła w Nekli