język_Migowy Szkoła Nekla BIP Szkoła Nekla
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 9159562 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
  • Slajd 2
  • Slajd 1
Zespół Szkół w Nekli    
| niedziela 21 kwietnia | 12:28:34
  • pogoda nekla
  • stacja meteo nekla
| niedziela 21 kwietnia | 12:28:34

Dziś są imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

  • laboratoria przyszłości
  • Gsuite
  • Ucz się 1
  • Uczę się

Historia Szkoły w Nekli

Historia Szkoły w Nekli

Historia szkoły w Nekli sięga początku XIX wieku. W 1836r. zorganizowana została szkoła powszechna. Opiekę nad nią sprawowała parafia nekielska. Drewniany budynek pokryty gontem wzniesiono w starej części Nekli, niedaleko plebanii (obecna ul. Poznańska). To w niej uczyły się dzieci w okresie rozbiorów. W 1889r. szkoła była w posiadaniu czterech izb lekcyjnych. W latach 1902-1903 na jej miejscu powstała nowa murowana szkoła. Był to typowy budynek z tego okresu, wykonany z czerwonej cegły. Obok kościoła stanowił największą budowlę we wsi. W szkole mieściły się cztery izby lekcyjne oraz mieszkania nauczycieli. Za budynkiem znajdowało się boisko szkolne. Natomiast przed nim nauczyciele uprawiali swoje ogródki. Dla dzieci ewangelickich w 1900r. wybudowano szkołę przy obecnej ul. Dworcowej. Kiedy po odzyskaniu niepodległości władze przejęły szkołę ewangelicką, w 1933 r. powstała obok - oddzielona murem - nowa szkoła i kaplica (przy obecnej ul. Zawodzie 1).

W czasie wojny zniszczono w szkole wszystkie pomoce naukowe, spalono bibliotekę i akta szkolne, a nauczycieli zaczęto prześladować; brano ich do ciężkich prac przymusowych. W obronie Ojczyzny gotowi byli oddać swoje życie. Po latach okupacji ponownie przystąpiono do organizacji szkolnictwa w Nekli. Pierwszy rok nauki trwał zaledwie 4 miesiące: od 7 marca do 14 lipca 1945r. Warunki pracy były bardzo trudne: w roku 1957/58 uczniowie uczyli się w izbach rozrzuconych początkowo w czterech, a potem pięciu punktach wioski (2 punkty znajdowały się przy ul. Poznańskiej, pozostałe przy ulicach: Dworcowej, Zawodzie i Rynku). Konieczna stała się budowa nowej szkoły. Z końcem listopada 1964r. przystąpiono do jej budowy. Wykonano opłotowanie, zwieziono 120 tysięcy cegieł i postawiono fundamenty. W dniu 9 maja 1964r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego (spoczął on w ścianie sali gimnastycznej od strony zachodniej). 13 listopada 1965r. przekazano władzom szkolnym piękny budynek z siedmioma izbami lekcyjnymi, gabinetem fizyczno-chemicznym, salą gimnastyczną, natryskami, świetlicą, biblioteką, kuchnią, pokojem nauczycielskim i gabinetem lekarskim. 18 listopada 1965r. rozpoczęto naukę w nowej szkole: "Klasy jasne, centralne ogrzewanie, swoboda ruchu, wygodne przejście na korytarzach stwarzają korzystne warunki pracy" (zapiski kronikarskie).
 24 czerwca 1966r. "po raz pierwszy w historii naszego szkolnictwa dzieci z klas siódmych nie otrzymały świadectw ukończenia szkoły, lecz tylko świadectwo promocyjne do klasy ósmej; Ministerstwo Oświaty przedłużyło obowiązek szkolny o l rok dla dzieci urodzonych po l lipca 1952" (zapiski kronikarskie). 28 maja 1967r. na wniosek Rady Pedagogicznej Kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadał Szkole Podstawowej w Nekli imię cenionej i znanej w świecie - Marii Konopnickiej. Po nadaniu imienia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz popiersia poetki. Uroczystość połączono ze 125 rocznicą urodzin pisarki. 24 maja 1979r. szkoła otrzymała sztandar, który towarzyszy nam do dziś. W 1973r. zlikwidowano punkty szkolne w Barczyźnie i Nekielce. Utworzono wówczas Zbiorczą Szkołę Gminną. W 1980r. rozbudowano szkołę o piętrowe skrzydło, a dwa lata później zaadaptowano szkołę przy ul. Poznańskiej na dom nauczyciela.

W roku 2000/2001 - w ramach wielkiej reformy szkolnej - powstało gimnazjum; nastąpił podział administracyjny w wyniku, czego w Nekli mamy dziś Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum).
Na przełomie lipca i sierpnia 2002r. rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej, a 23 marca 2003r. wmurowano kamień węgielny. Otwarcie obiektu, w dniu 12 września 2003r., połączono z nadaniem Gimnazjum w Nekli imienia Polskich Olimpijczyków. Uroczystość uświetnili swoją obecnością, m.in. wielkopolscy olimpijczycy. Hala posiada boiska do gier zespołowych, siłownię, w pełni wyposażoną salę komputerową z czytelnią i biblioteką.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było wręczenie sztandaru Gimnazjum imienia Polskich Olimpijczyków. W tym dniu, tj. 8 października 2008r. po raz pierwszy zaśpiewano hymn Gimnazjum.
Dużym osiągnięciem władz gminnych, po latach oczekiwania, było pozyskanie funduszy, które umożliwiły budowę nowych stref rekreacji. Otwarcie nastąpiło 16 czerwca 2009r. Sportowy charakter szkoły umożliwił rozwój sprawności fizycznej nie tylko uczniom placówki, ale całej społeczności gminnej.
Rok szkolny 2009/2010 przyniósł kolejną zmianę wizerunku szkoły. Nowa elewacja i kolory budynków przyczyniły się do tego, że Zespół Szkół w Nekli stał się wizytówką gminy.
Po raz pierwszy, w roku szkolnym 2015/2016, utworzono klasę sportową – piłka siatkowa. W kolejnych latach kontynuowano tę innowację.
Zaskoczeniem roku szkolnego 2016/2017 była kolejna reforma oświaty – powracamy do systemu ośmioklasowego.
26 maja 2017r. uroczyście obchodzono 50.rocznicę nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Nekli. Dzień Patrona uświetniła prezentacja długoletniej historii szkoły.
Szkoła przeszła długą drogę. Do dzisiejszego jej obrazu przyczyniło się wiele osób poprzez swoją wieloletnią, mozolną i ofiarną pracę. 
Obecnie w naszej szkole pracuje 60 nauczycieli.Galeria zdjęć: Historia Szkoły

Historia Szkoły - Zdjęcie: 1/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 2/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 3/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 4/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 5/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 6/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 7/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 8/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 9/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 10/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 11/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 12/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 13/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 14/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 15/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 16/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 17/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 18/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 19/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 20/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 21/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 22/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 23/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 24/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 25/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 26/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 27/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 28/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 29/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 30/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 31/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 32/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 33/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 34/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 35/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 36/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 37/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 38/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 39/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 40/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 41/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 42/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 43/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 44/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 45/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 46/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 47/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 48/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 49/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 50/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 51/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 52/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 53/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 54/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 55/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 56/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 57/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 58/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 59/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 60/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 61/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 62/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 63/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 64/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 65/66
Historia Szkoły - Zdjęcie: 66/66
© Copyright 2024 Zespół Szkół w Nekli
stopka strony - Szkoła w Nekli