facebook Zespół Szkół w Nekli
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 1058834 razy.

   
 • Slajd 2
 • Slajd 1
0°C
| piątek 15 lutego | 22:11:59

Dziś są imieniny: Jowity, Faustyna, Zygfryda

Do końca roku szkolnego pozostało:

 • DBI_2019
 • Roboty ZS Nekla
 • Ucz się 1
 • Uczę się

Artykuły / Pedagog / Gminny Konkurs "Prawa Dziecka oczami dzieci"

dodane w poniedziałek 20 listopada 2017 r., przez Kinga Weis
Regulamin Gminnego Konkursu plastycznego 

                                                               „Prawa Dziecka oczami dzieci”

Organizator: 

 

Psychopedagog Zespołu Szkół w Nekli w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który został ustanowiony przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka;


Cele konkursu:

 • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dziecka;
 • zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach i obowiązkach;
 • rozbudzanie kreatywności;
 • uświadomienie, że współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi;

Uczestnicy konkursu:

 

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci z Gminy Nekla;
 2. Kategorie wiekowe:
 • Uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej – plakat w formacie A4, technika dowolna;
 • Uczniowie klas V – VII Szkoły Podstawowej – plakat / kolaż / komiks w formacie A3, technika dowolna;


 
Zasady udziału w konkursie:

1.Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca plastyczna powinna posiadać 1 autora.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę plastyczną.
5. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę do pedagoga szkolnego.
6. Każda praca powinna być z tyłu opisana według wzoru:

Tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nr telefonu kontaktowego oraz podpis

rodzica/opiekuna prawnego.

7. Zgłoszenie prac na konkurs oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego uważane będzie za uznanie  warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Autor pracy oraz rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu oraz fundatora nagród pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz w innych inicjatywach propagujących Prawa Dziecka.

Terminarz:

 1. Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2017r a kończy 4 grudnia 2017r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 10 grudnia 2017r.
 3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Polecane serwisy
Losowa galeria
Wydarzenia w szkole
© Copyright 2019 Zespół Szkół w Nekli, strona Gimnazjum All Rights Reserved.