facebook Zespół Szkół w Nekli
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 1318402 razy.

   
 • Slajd 2
 • Slajd 1
0°C
| czwartek 23 maja | 11:01:35

Dziś są imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Do końca roku szkolnego pozostało:

 • Roboty ZS Nekla
 • Ucz się 1
 • Uczę się

Artykuły / Gminny konkurs plastyczny "Prawa Dziecka oczami Dzieci"

dodane w czwartek 8 listopada 2018 r., przez Kinga Weis
„Kiedy się śmieje dziecko,
śmieje się cały świat…”
Janusz Korczak


Regulamin Gminnego Konkursu plastycznego

„Prawa Dziecka oczami dzieci”


Organizator:

 

Psychopedagog i pedagog Zespołu Szkół w Nekli w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który został ustanowiony przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka;


Cele konkursu:

 • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dziecka;
 • zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach i obowiązkach;
 • rozbudzanie kreatywności;
 • uświadomienie, że współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi;


Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci z Gminy Nekla;
 2. Kategorie wiekowe:
 • Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej– plakat w formacie A4, technika dowolna;

 

 • Uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej– plakat / kolaż / komiks w formacie A3, technika dowolna;


 Zasady udziału w konkursie:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Praca plastyczna powinna posiadać 1 autora.
 3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę plastyczną.
 5. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę do pedagoga szkolnego.
 6. Każda praca powinna być z tyłu opisana według wzoru:

 

Tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nr telefonu kontaktowego oraz podpis rodzica /opiekuna prawnego.

 

 1. Zgłoszenie prac na konkurs oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego uważane będzie za uznanie  warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
 2. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Autor pracy oraz rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu oraz fundatora nagród pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz w innych inicjatywach propagujących Prawa Dziecka.

Terminarz:

 1. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2018r a kończy 23 listopada 2018r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 30 listopada 2018r.
 3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Kinga Weis, Aneta Bajołek;

Pliki do pobrania

Polecane serwisy
Losowa galeria
Wydarzenia w szkole
© Copyright 2019 Zespół Szkół w Nekli, strona Gimnazjum All Rights Reserved.